OP-kevytyrittäjä Emma Matila retkeilyautossa läppärin äärellä.

Pakumatkaajasta kevytyrittäjäksi – näin helppoa on alkaa yrittää tien päällä!

Tämä postaus on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä OP Kevytyrittäjä -palvelun kanssa. Ehdotin heille yhteistyötä, sillä olen ollut aidosti tyytyväinen siihen, kuinka kevyesti ja vaivattomasti palvelu on mahdollistanut minulle yrittäjäksi ryhtymisen. OP Kevytyrittäjä -palvelun tarjoaa Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää.

Jos rekisteröidyt OP-kevytyrittäjäksi tarjoamani linkin kautta, saat laskuttaa ensimmäiset 1 000,00 euroa ilman palvelumaksuja (edun arvo 50,00 euroa)!

Yrittäjäksi tien päällä – kipinä syttyy

”Urani seuraava suunta on nyt viimein selvillä. Vastaus häilyi silmieni edessä hyvän aikaa, mutta vaati aikaa, rohkeutta ja kypsyttelyä päättää lopulta tarttua tilaisuuteen. Tässä sitä nyt kuitenkin ollaan: Minusta tulee yrittäjä!”

– Minä blogissani joulukuussa 2022. 

Mahdollisuudet etätyöntekoon tien päältä käsin ovat nykyisin moninaisemmat kuin koskaan. 2020-luvulla on täysin mahdollista viettää liikkuvaa reissuarkea samalla paikkariippumattomasti työskennellen. 

Paras keino yhteensovittaa liikkuva elämäntyyli ja sen tuoma vapaus ja riippumattomuus taloudellisen toimeentulon turvaamiseen on yrittäjyys.

Vuoden 2023 alussa ryhdyin itsekin toteuttamaan itseäni ja hyödyntämään ammatillisia ja henkilökohtaisia vahvuuksiani paikkariippumattomasti toiminimiyrittäjänä työskennellen. Taloudellisen toimeentulon turvaaminen itselleni mielekkäällä työllä sekä riippumattoman reissuelämän yhdistäminen on ollut haaste, johon olen tarttunut ennakkoluulottomasti ja intoa puhkuen.

OP-Kevytyrittäjä työpisteen äärellä auringossa rannalla.
Yrittäjänä olen saanut säilyttää vapauden määrittää itse omat aikatauluni, työnkuvani ja projektini. Kuva Ranskan Capbretonista maaliskuulta 2023.

Tässä postauksessa kerron, kuinka idea yrittämisestä jalostui marraskuun 2022 aikana hiljalleen liiketoimintasuunnitelmaksi, kuinka oman yrityksen perustaminen onnistui ja millaista on ollut ryhtyä yrittämään liikkuvasta reissukodista käsin.

Lue täältä lisää tuntojani ja ajatuksiani yrittäjäksi hyppäämisestä. Lisäksi olen aiemmin kirjoittanut palkkatyöstä irtisanoutumisen jälkeisistä fiiliksistäni sekä tunnelmistani vuosi irtisanoutumiseni jälkeen

Kaikki lähtee liikeideasta

Omassa liikeideassani yhdistän oikeustieteellisen koulutustaustani ja juridiikan osaamistani henkilökohtaisiin vahvuuksiini sekä muun muassa bloggauksen kautta kartutettuun tietotaitoon. Hoidan erilaisia lainopillisia toimeksiantoja etäyhteyksien välityksellä sekä omaan että asiakkaideni lukuun. Lisäksi tuotan verkkosisältöä erityisesti erilaisten lainopillisten toimijoiden tarpeisiin sekä oikoluen ja kielenhuollan erilaisia juridisia tekstejä ja dokumentteja.  

OP-kevytyrittäjä Emma Matila retkeilyautossa läppärin äärellä.
Yritykseni tarjoaa asiakkailleen juristin, sisällöntuotannon ja kielenhuollon palveluita paikkariippumattomasti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Liikeidean kehittelemisessä voi pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • mitkä ovat henkilökohtaisia vahvuuksiani ja taitojani?
 • mitä nautin tehdä, mikä sytyttää?
 • millaiselle tuotteelle tai palvelulle markkinoilla on kysyntää?
 • mikä erottaa minut kilpailijoista?
 • ketkä ovat tulevia asiakkaitani, ja miksi nämä tahtovat ostaa juuri minun tuotteeni tai palveluni?
 • onko minulla joillain aloilla olemassa olevia verkostoja, joita voisin hyödyntää?

Joissain tapauksissa voi olla mahdollista neuvotella, että nykyisestä työnantajastasi tulee asiakkaasi, ja että jatkossa laskutatkin työnantajaasi tekemästäsi työstä toiminimen kautta!

Liikeidean jatkojalostus: liiketoimintasuunnitelma

Kun alustava liikeidea oli muotoutunut päässäni, oli aika jalostaa ja muovata sitä pidemmälle.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen liikeideaa käsittelevä kirjallinen suunnitelma jaoteltuna tiettyihin osa-alueisiin ja tavoitteisiin. Sen avulla osoitan ennen yritystoiminnan aloittamista, että yritykselläni on menestymisen mahdollisuudet ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Jos aikoo hakea starttirahaa tai rahoitusta yritykselleen, on liiketoimintasuunnitelman laatiminen välttämättömyys.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen auttoi minua jäsentelemään ja jatkojalostamaan liikeideaani. Se haastoi miettimään liiketoimintaani useilta eri kanteilta ja auttoi asettamaan liiketoiminnalleni selkeät tavoitteet. Pääsin analysoimaan muun muassa keskeistä osaamistani, tulevaa asiakaskuntaani, yritykseni kilpailutilannetta ja yritystoimintani merkittävimpiä riskejä.

Lisäksi tekstiosiota täydentämään minun tuli laatia laskelmia yritykseni kannattavuuteen, rahoitukseen ja ennakoitavaan kassavirtaan liittyen.

Matkailija ja OP-kevytyrittäjä Emma Matila Italian Comojärvellä borderterrieri Vascon kanssa.
Tulevan yritykseni kassavirta- ja kannattavuuslaskelmien äärellä tuli vietettyä tovi jos toinenkin Pohjois-Italiassa marraskuussa 2022. Kuva Comojärveltä.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen oli yllättävän työläs, mutta samalla antoisa projekti. Vietin liiketoimintasuunnitelman ja sen kannattavuuslaskelmien äärellä useamman päivän, ennen kuin olin kokonaisuuteen tarpeeksi tyytyväinen. Sain myös yritysneuvojalta sparrausta ja vinkkejä muun muassa kassavirtalaskelmien hiomiseen.

Kun liiketoimintasuunnitelmani oli viimein viilattu kuntoon, kaikki alkoikin olla valmista seuraavaa askelta, eli starttirahan hakemista varten.

Starttiraha: toimeentulon turvaa aloittavalle yrittäjälle

Yritystoiminnan aloitusta varten on mahdollista saada valtion myöntämää starttirahaa. Starttiraha on henkilökohtaista, veronalaista tukea aloittavalle yrittäjälle, ja sen tarkoitus on helpottaa yrittäjän henkilökohtaista toimeentuloa yritystoiminnan aloittamisen aikana. Starttirahaa on tukea, ei lainaa, eikä sitä siten tarvitse maksaa takaisin.

Starttirahaa maksetaan enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Vuonna 2023 starttiraha on 37,21 euroa päivältä, eli noin 740 euroa kuukaudessa.

Starttirahaa haetaan TE-toimistosta. Starttirahaa voi saada, jos on siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi esimerkiksi työttömästä työnhakijasta, opiskelusta, palkkatyöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä. Tukiaika on 6-12 kuukautta.

Aamukahvituokio Ranskan etelärannikolla.
Aamukahvin äärellä Ranskan rannikolla buukkaamassa keskusteluaikaa yritysvalmentajan kanssa. Marraskuu 2022.

Starttirahaa voi saada, jos liiketoiminta arvioidaan liiketoimintasuunnitelman ja mahdollisen yritysvalmentajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kannattavaksi ja hakijalla arvioidaan olevan henkilökohtaiset edellytykset sekä riittävät tiedot ja valmiudet yrittäjyyteen.

Starttirahaa täytyy hakea ennen yritystoiminnan aloittamista. Hakemus kannattaa tehdä ajoissa, sillä starttiraha voidaan evätä, jos yritystoiminta on käynnistynyt ennen sen myöntämisestä tehtyä päätöstä.

Starttirahahakemuksen yhteydessä toimitin TE-toimistolle:

 • liiketoimintasuunnitelman
 • kannattavuuslaskelman
 • ansioluettelon
 • alle kolme kuukautta vanhan verovelkatodistuksen, jonka saa tilattua näppärästi veloituksetta verottajan sivuilta tai OmaVero-palvelusta.

Hakemuksen toimittamista seurasi etähaastattelutuokio valitsemani yritysvalmentajan kanssa (ns. Startti Plus -palvelu, joka sisältyy ainakin Lapin TE-toimiston starttirahan hakuprosessiin). Keskustelumme pohjalta yritysvalmentaja laati lausunnon, jossa hän arvioi liiketoimintani kannattavuuden edellytyksiä. Hän myös otti omalta osaltaan kantaa, tulisiko minulle myöntää starttirahaa.

Aika kääriä hihat

Reilu pari viikkoa starttirahahakemuksen lähettämisestä sähköpostiini kilahti odotettu päätös: hakemukseni oli hyväksytty ja starttiraha myönnetty – loistavaa! Tämä tarkoitti sitä, että pääsin viimein tositoimiin, eli perustamaan ikioman yritykseni.

Miksi valitsin OP Kevytyrittäjä -palvelun

Jokaisen yrittäjäksi ryhtyvän tulee miettiä heti alkajaisiksi tiettyjä yritystoiminnan pyörittämiseen liittyviä perusasioita: kuinka järjestää yrityksen kirjanpito? Miten hoitaa asiakkaiden laskutus? Entäpä yrityksen pankkiasiat?

Olin kuullut OP Kevytyrittäjä -palvelun saaneen kiitosta erityisesti siitä, että palvelun ansiosta kynnys yritystoiminnan aloittamiseen on erittäin matala. OP Kevytyrittäjyys tuntuikin itselleni optimaaliselta ratkaisulta astua uudelle ja jännittävälle yrittäjänpolulle.

Palvelu vaikutti sopivan minulle erinomaisesti, sillä tahdoin alkaa tarjota asiantuntijapalvelujani mahdollisimman vähällä byrokratialla ja päästä keskittymään yritystoiminnassani ennen kaikkea omaan osamamiseeni ja tuottavaan työhön. Tavoitteeni oli, että yritystoimintaani käyttämäni resurssit olisivat mahdollisimman suurilta osin käytettävissä varsinaiseen liiketoimintaani, eli laskutettavan työn tekemiseen.

Toisin sanoen tahdoin alkaa yrittää mahdollisimman kevyesti.

OP Kevytyrittäjä -palvelu hoitaa kirjanpidon ja veroilmoitukset yritykseni puolesta. Lisäksi asiakkaiden laskutus palvelun kautta on tehty todella helpoksi; palaan tähän vielä palvelun käyttökokemuksissa.

Sinäkin voit alkaa OP Kevytyrittäjäksi, jos oheiset ehdot täyttyvät:

 • olet vähintään 18-vuotias
 • sinulla on vakituinen asuinpaikka Suomessa
 • omistat suomalaiset verkkopankkitunnukset.

Ero muihin kevytyrittäjäpalveluihin

Markkinoilta löytyy nykyisin useita erilaisia kevytyrittäjäpalveluita. Valtaosa näistä laskutuspalveluista kohtelee kevytyrittäjiä samaan tapaan kuin palkansaajia ja vähentää tämän asiakkaalta laskuttamasta summasta palvelumaksun lisäksi erilaisia työnantajamaksuja.

Verotuksellisessa mielessä kevytyrittäjä muistuttaa tällöin palkansaajaa. Tällöin hän ei saa myöskään omaa y-tunnusta, mikä tarkoittaa, ettei yrityksen kulujen täysimääräinen vähentäminen verotuksessa onnistu. 

Useisiin muihin kevytyrittäjäpalveluihin nähden erona on se, että nimellisestä kevytyrittäjä-statuksesta huolimatta minusta tulee OP Kevytyrittäjä -palvelun myötä ihan aito yrittäjä y-tunnusta myöten.

OP-kevytyrittäjä Emma Matila seisoo jakkutakissa pinkkiä seinää vasten.
Jos vuotuinen liikevaihtoni jää alle 15 000 euron, saan myöhemmin haettua kaikki maksamani alvit takaisin alarajahuojennuksen ansiosta. Alle 30 000 euron liikevaihdollakin saan maksamani alvit takaisin osittain. Tämä etu ei koske niitä kevytyrittäjiä, jotka toimivat ilman y-tunnusta.

Minulle oli alusta saakka selvää, että tahdoin alkaa laskuttaa asiakkaitani y-tunnuksen kautta. Tämä mahdollistaa minulle täydet yrittäjyyden hyödyt, kuten kulujen verovähennyksen sekä pienimittaiselle toiminnalle myönnettävän, mahdollisesti varsin arvokkaankin arvonlisäveron huojennusedun – mikäli en ehdi saada yritystoimintaani täysimittaiseen vauhtiin vielä ensimmäisen yrittäjävuoteni aikana.

Esimerkki: Laskutan vuoden aikana asiakkaitani yhteensä 14 000 eurolla + alv 24 %. Laskutuksen kokonaismäärä on siten 17 360 euroa, josta 14 000 euroa on liikevaihtoa ja 3 360 arvonlisäveroa, jonka maksan ensin kuuliaisesti valtiolle. Koska vuotuinen liikevaihtoni jää kuitenkin alle 15 000 euron, saan haettua maksamani alvit myöhemmin takaisin kokonaisuudessaan alarajahuojennuksen ansiosta.

Yrityksen perustaminen OP Kevytyrittäjä -palvelulla

Perustin yritykseni eräänä sateisena marraskuisena iltana airbnb-studion sohvalla Saint-Jean-de-Luzissa, Ranskan Baskimaassa.

Muutamaa minuuttia myöhemmin ihmettelin hieman hämmentyneenä, että näinkö helppoa tämä yrityksen perustaminen todella oli.

Toiminnan aloittaakseni yksinkertaisesti klikkasin OP Kevytyrittäjä -palvelun sivuilta ”Ryhdy OP Kevytyrittäjäksi” -painiketta. Tämän jälkeen prosessi eteni siten, että allekirjoitin sähköisen valtakirjan, jolla valtuutin kevytyrittäjäpalvelun hoitamaan kirjanpitoni sekä yrityksen perustamiseen ja ylläpitoon liittyviä viranomaisvelvoitteita.

OP Kevytyrittäjä -palvelun aloitussivun linkki.

Lisäksi annoin kevytyrittäjäpalvelulle tarvittavat valtuudet Suomi.fi -palvelun kautta asioida yritykseni puolesta OmaVero-palvelussa. Yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet valtuutuksen antamiseen löytyvät OP Kevytyrittäjä -palvelun sivuilta.

Huom! Jos tarkoituksena on hakea starttirahaa, hae starttirahapäätös ennen valtakirjan allekirjoittamista.

Tämän jälkeen OP Kevytyrittäjä -palvelu haki yritykselleni y-tunnuksen. Ja kappas – näin olin lähes huomaamatta tullut liittyneeksi yksityisten elinkeinonharjoittajien joukkoon! Toiminimiyrittäjyyden alkutaipaleelle normaalisti lukeutuva perustamisilmoituksen täyttö sekä kirjanpitäjän etsiminen jäivät tällä tavoin kokonaan pois to do -listaltani.

Huom! Jos haluat rekisteröidä toiminimesi kaupparekisteriin, sinun tulee hoitaa se itse sähköisessä YTJ.fi -palvelussa. Toiminimen ei ole pakollista rekisteröityä kaupparekisteriin, mutta tällä tavoin oma toiminimensä on mahdollista suojata ja sen käyttöön saada yksinoikeus. Toiminimen perustamisilmoitus sähköisesti maksaa 60 euroa.  

Niin kauan kuin yritystä ei ole rekisteröity kaupparekisteriin, on toiminimi virallisesti muotoa Etunimi Sukunimi.

Laskutus ja kirjanpito OP Kevytyrittäjänä

Yrityksen perustaminen ja alkuun pääseminen OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta oli lähes hämäävän helppoa. Myös yritystoiminnan harjoittaminen palvelun kautta on tehty hyvin yksinkertaiseksi.

Jos olisin tajunnut, miten suoraviivaista yritystoiminnan käynnistäminen voi olla, olisin todennäköisesti ryhtynyt yrittämään jo pakumatkamme alkuvaiheessa.

En ollut koskaan ennen esimerkiksi lähettänyt verkkolaskua, mutta tämäkin on sujunut alusta alkaen kevytyrittäjäpalvelun kautta hyvin näppärästi.

OP-kevytyrittäjä työskentelemässä läppärin äärellä retkeilyautossa.
OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttö on tehty helpoksi vasta-alkajallekin.

Kun asiakas maksaa laskuni, saan suorituksen veroilla ja palvelumaksuilla vähennettynä omalle tilille päivän pari sisällä. OP Kevytyrittäjä -palvelu pidättää asiakkaideni minulle maksamista suorituksista veron veroprosenttini mukaan ja hoitaa automaattisesti tilitykset Verohallinnolle. Kevytyrittäjäpalvelun sivuilta löytyy laskuri, josta pystyn halutessani etukäteen tarkistamaan, kuinka paljon minulle tilitetään asiakkaani maksamasta laskusta.

Lähettämäni laskut ja saamani maksut kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon. Kun lisään liiketoimintaani liittyviä menoja (kuten puhelin-, netti-, vakuutus-, ja kotisivujeni webhotellin kulut), vähennetään ne elinkeinotoiminnan kuluina automaattisesti verotuksessa. Kulujen kirjaus palveluun on helppoa ja suoraviivaista.

Kulujen lisäys OP-Kevytyrittäjä -palvelussa.
Menojen lisäys kirjanpitoon on helppoa.

Palvelu tekee toiminimelleni yksinkertaisen kirjanpidon ilman tasetta. Pääsen seuraamaan kirjanpitoani käyttäjätililtäni ja voin myös tarvittaessa ladata kirjanpitoraportin koneelleni. Vuoden lopussa verottajalle lähtee palvelun välityksellä tilinpäätöksen kaltainen veroilmoitus.

Minun ei siis tarvitse tehdä itse kirjanpitoa tai antaa yrityksen veroilmoituksia. Ainoaksi tehtäväkseni jää käytännössä se olennainen, eli asiakkaiden laskutus, ja palvelu hoitaa loput. Tämä auttaa keskittymään niin sanotusti olennaiseen varsinkin yritystoiminnan alussa, kun on muutoinkin niin monta uutta asiaa mietittävänä ja opeteltavana.

Palvelun hinta

OP Kevytyrittäjä -palvelun hinnoittelu on selkeä, eikä palvelu sisällä piilokuluja: kevytyrittäjänä maksan palvelusta 5 % + alv myyntini arvonlisäverottomasta summasta. Mitään muita maksuja ei veloiteta. Palvelumaksu on kuitenkin aina enintään 1500 euroa (+ alv) vuodessa, sillä jos laskutettavaa kertyy vuoden aikana yli 30 000 euroa, on loppuvuosi yritykselleni ilmaista laskutusta.

Eli mikäli laskutusta ei synny, ei palvelun käyttökään maksa mitään. Laskutuksen määrää suoraan korreloiva palvelumaksujen määrä on mielestäni optimaalinen ratkaisu etenkin kaltaiseni aloittavan yrittäjän näkökulmasta: myynnin volyymia kun on etenkin toimintaa käynnisteltäessä vaikeaa ennustaa ja se voi heilahdella suurestikin kuukaudesta toiseen. On huojentavaa, että myös palvelumaksut joustavat niinä aikoina, kun laskutettavaa kertyy vähemmän.

OP-kevytyrittäjä Emma Matila työskentelee keskiaikaisessa kartanossa Ranskassa.
Aloittavan yrittäjän kannalta on kätevää, että palvelumaksujen määrä korreloi suoraan myyntini euromäärää. Kuvassa etätyöpisteellä tuhatvuotisen kartanon mailla Keski-Ranskassa huhtikuussa 2023.

Vertailun vuoksi: kirjanpito tilitoimistossa maksaa sivutoimisellekin yrittäjälle helposti vähintään 40–50 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ainakin allekirjoittaneelle rahaa arvokkaampaa on aika. Maksan mielelläni siitä ekstravapaudesta ja -ajasta, joka itselleni jää palvelun käytön myötä säästöön.

OP-Kevytyrittäjä Emma Matila Biarritzissa.
Ulkoistamalla veroilmoitukset ja kirjanpidon säästän yksinkertaisesti omaa kallisarvoista aikaani. Kuvassa lounastauoko Ranskan Biarritzissa maaliskuussa 2o23.

OP Kevytyrittäjä -palvelumaksuun sisältyy:

 • toiminimen perustaminen ja y-tunnuksen haku
 • kirjanpito
 • lakisääteisistä maksuista ja ilmoituksista huolehtiminen
 • chat-asiakaspalvelun tuki yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Kenelle OP Kevytyrittäjyys soveltuu

Kokemukseni perusteella voin lämpimästi suositella OP Kevytyrittäjä -palvelua toimialasta riippumatta kaikille heille, jotka haluavat kokeilla siipiään yrittäjänä mahdollisimman kevyesti ja ilman ylimääräistä paperityötä, mutta kuitenkin omalla toiminimellä yrittäjän veroedut hyödyntäen.

Parhaiten palvelu soveltunee yrittäjille, jotka myyvät osaamistaan, palveluitaan tai työsuoritteitaan freelancer-tyyppisesti suht maltillisella liikevaihdolla ja tahtovat laskuttaa työnsä mahdollisimman vähällä byrokratialla ilman stressiä kirjanpidosta, verotuskoukeroista ja lakisääteisistä ilmoituksista.

Kaltaiselleni asiantuntijapalveluita myyvälle yrittäjälle, jolla on useita eri asiakkaita muttei juurikaan yritysomaisuutta (kuten arvokkaita työkoneita ja -laitteita), palvelu on ihanteellinen.

OP-Kevytyrittäjä Emma Matila.
OP Kevytyrittäjä -palvelu soveltuu oivallisesti kaltaisilleni diginomadeille, jotka tekevät töitä paikkariippumattomasti useille asiakkaille läppärin ja puhelimen välityksellä.

Myös satunnaisia työkeikkoja tekevälle ja sivutoimisille yrittäjille palvelu soveltuu loistavasti. Jos palkkatöistä yrittäjyyteen hyppääminen tuntuu kerralla liian suurelta harppaukselta, voi siirtymistä pehmentää ja testata ensin liikeideaansa OP Kevytyrittäjänä palkkatyönsä ohella sivutoimisesti. Kannattaa muistaa, että jollei laskutettavaa synnykään, ei palvelukaan maksa mitään.

Palvelu ei myöskään sido mihinkään. Kun bisnes saa aikanaan kunnolla tuulta alleen ja laskutettavaa alkaa kertyä sen verran, että on kannattavampaa siirtyä perinteisen tilitoimiston asiakkaaksi (tai vaikkapa työntekijän palkkaaminen käy ajankohtaiseksi), onnistuu OP Kevytyrittäjä -palvelun lopettaminen veloituksetta milloin vain.

OP Kevytyrittäjä -palvelun käyttö ei sovellu silloin, jos:

 • tarkoituksena on käydä ulkomaankauppaa
 • tahdot palkata työntekijän
 • yritystoiminta vaatii isoa rahoitusta tai vaativia investointeja.

On myös hyvä huomioida, ettei pitkäaikaisen käyttöomaisuuden, kuten ajoneuvojen, rakennusten tai isojen työkoneiden, taikka näiden ylläpito- tai huoltokulujen vähentäminen onnistu OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta. Myöskään poistot eivät ole palvelun kautta mahdollisia. Sen sijaan pienhankintojen ja enintään 1200 euron arvoisen käyttöomaisuuden, kuten tietokoneen ja matkapuhelimen, vähennys onnistuu.

Todettakoon vielä selvyydeksi, että OP Kevytyrittäjä -palvelu on tarjolla kaikkien pankkien asiakkaille, eikä OP:n asiakkuutta siis vaadita!

OP Kevytyrittäjä -palvelun plussat pähkinänkuoressa:

 • y-tunnus nopeasti ja vaivattomasti
 • nopea ja kätevä laskutus
 • helppo kulutositteiden lisäys
 • automaattinen kirjanpito ja veroilmoitukset
 • mahdollisuus arvonlisäveron alarajahuojennukseen. Tämä etu voi olla käytännössä pientä liiketoimintaa pyörittävälle yrittäjälle jopa tuhansia euroja vuodessa!
OP-kevytyrittäjä istuu retkeilyauton sängyllä Portugalin rannikolla.
OP Kevytyrittäjä -palvelun ansiosta olen saanut hivutettua vanlife-elämäntyyliin kuuluvan vapauden, huolettomuuden ja helppouden osaksi myös antoisaa yrittäjän arkeani.

Tutustu palveluun lisää ja liity pienellä kynnyksellä kevytyrittäjien moninaiseen ja alati kasvavaan joukkoon OP Kevytyrittäjä -palvelun sivuilla!

P.S. Jos rekisteröidyt OP-kevytyrittäjäksi oheisen vanlife-päiväkirjojen tarjoaman linkin kautta, saat laskuttaa ensimmäiset 1000 euroa ilman palvelumaksuja (edun arvo 50 €)!

4 thoughts on “Pakumatkaajasta kevytyrittäjäksi – näin helppoa on alkaa yrittää tien päällä!”

 1. Erinomaisesti kirjoitettu juttu!

  Kuulostaa tosiaan varsin näppärältä, ja tuonkaltaiseen yrittäjyyteen todella hyvin sopivalta. Hyvin toit esiin palvelun plussat, joita tosiaan on. Itse en yrittäjä ole, mutta hyvin voisin ajatella tämän sopivan minullekin.

  1. Moi Mikko,

   Lämpimät kiitokset positiivisesta kommentistasi! :) Tämä palvelu on ollut itselleni niin helppo ja kätevä yritystoiminnan aloittamisen ja siinä alkuun pääsemisen mahdollistaja, että mielelläni levitän positiivista käyttökokemusta muidenkin tietoon. Pidähän sinäkin tosiaan OP-Kevytyrittäjä -palvelu mielessä vastaisuuden varalta, jos iskee halu kokeilla vaikkapa pienten sivutulojen hankintaa. Yksi tän palvelun parhaita puolia on mielestäni nimenomaan se, että jos yritystuloja ei ole, ei maksa senttiäkään ns. tyhjästä. Samoin yrityksen perustaminen hoituu lähes naurettavan helposti!

 2. Hei, miten olet(te) ratkaissut verotuksen ja muut yleensä asuinpaikkaan sidotut juridiset seikat? EU:n alueella pitää käsittääkseni maksaa verot maahan, jossa asuu yli puolet vuodesta. Jos sellaista ei ole, mihin verot maksetaan?

  1. Moi, Karo!

   Meillä kummallakin on sekä henkilökohtainen että yritysten osoite Suomessa ja maksetaan verot vain ja ainoastaan Suomeen. Kun Suomi on tällä hetkellä ainoa asuinpaikka, ei ole sen kummemmin tarvinnut noiden vero- ynnä muiden kuvioiden kanssa pähkäillä.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *